Aleš Daniel

vedoucí týmů,
softwarový inženýr,
nadšenec do Pythonu
a procesů vývoje software

O mně

Znalosti

Aplikační integrace, C#, Python, git, tvorba akceptačních kritérií, tvorba zhodnocení variant technického postupu, implementace nových technologií do týmu, Azure DevOps administrace, Slack administrace enterprise architektura, ArchiMate®, Healthshare/Ensemble, HTML+CSS, eHealth

Schopnosti

Řízení týmu vývoje SW, implementace nových technologií do týmu, koordinace projektů, prezentace projektů

Vášeň

Python, Terraform, git, aplikační integrace, enterprise architektura

Objevování

Python 3.11, HashiStack (Terraform, Consul, Nomad), fish shell, kyberbezpečnost pro veřejnou správu

Projekty

AWS(2020–??)

WIP MALFINI, a.s. ADLER Czech, a.s. Řízení projektového týmu Technická koncepce Implementace projektu Terraform 0.13/HCL Bourne shell Python 3 JSON SQL Markdown

Vedení týmu zajišťujícího zkušební koncept využití služeb cloudu AWS vlastními silami za použití konceptu Infrastructure as Code. Odpovědnost za řízení týmu, implementační část projektu, technologický návrh jednotlivých řešení. Ověření konceptu provozu služeb v současné formě a v technologii mikroslužeb. Zkušební migrace aplikací C#, PHP, React.js.

Nový eshop(2018–2019)

ADLER International, a.s. ADLER Czech, a.s. Řízení týmu vývoje SW Koordinace týmu vývoje s Ops Technická koncepce Technické cíle projektu .NET Core React ELK stack

Odpovědnost na implementační část projektu nového eshopu pro 15+ trhů a jazyk. mutací založený na nejaktuálnějších technologiích směrem k technologii mikroslužeb.

Přechod na průběžnou integraci a průběžné nasazování aplikací (2017–2018)

ADLER International, a.s. Řízení týmu vývoje SW Continuous Integration Continuous Delivery Azure DevOps | Visual Studio Online Slack

Úprava procesu vývoje aplikací do režimu využití průběžné integrace a nasazení s využitím nástrojů Azure DevOps a Slack.

Dokumentace integrace a simulace toků dat (2015, 2018)

Krajská zdravotní, a.s. Integrace Dokumentace

Tvorba modelu pro zachycení rozhraní aplikací a jejich využití v rámci komunikací mezi systémy. Dokumentace jednotlivých rozhraní, provázání s IT službami a business službami IT oddělení. Katalog rozhraní. Realizace SW projektem Core Data Integration Documentation Project.

FONS Enterprise (2014–15)

Krajská zdravotní, a.s. Integrace Řízení týmu vývoje SW Nemocniční IS

Odborný garant za komunikaci nemocničního systému FONS Enterprise se systémy v rámci infrastruktury Krajské zdravotní, a.s.

SoftronicSD (2014–15)

Krajská zdravotní, a.s. ITIL Helpdesk

Odborný garant za implementaci procesů ITIL a nastavení pro týmy řešitelů z řad pracovníků IT.

HR VEMA (2014)

Krajská zdravotní, a.s. Integrace Řízení týmu vývoje SW

Návrh komunikace personálního systému s ostatními systémy Krajské zdravotní, a.s., odborný garant za komunikaci s ostatními systémy společnosti. Implementace a realizace akceptačních testů rozhraní.

ROP8 Zvýšení dostupnosti elektronických záznamů o zdravotní péči (2010–13)

Krajská zdravotní, a.s. Návrh koncepce Integrace eHealth

Autor koncepce integrace klinických informačních systémů společnosti pro zvýšení dostupnosti zdravotních záznamů a zajištění sjednoceného registru pacientů, garant za komunikaci jednotlivých systémů v rámci koncepce v podprojektu Zvýšení regionální dostupnosti elektronických záznamů o zdravotní péči za podpory konsolidace aplikační a datové infrastruktury pro tvorbu sdílení elektronické zdravotní dokumentace v datovém centru v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

ROP5 IS Medix (2011–12)

Krajská zdravotní, a.s. Řízení projektu Integrace

Vedení projektu implementace IS Medix pro centrální sterilizace a operační sály implementovaného do všech nemocnic Krajské zdravotní, a.s. v rámci projektu Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech.

ROP OLOP (2009–10)

Krajská zdravotní, a.s. Zástup řízení projektu Řízení týmu správy NIS Nemocniční IS

Zástupce vedoucího projektu při implementaci nemocničního informačního systému do nemocnic Most a Teplice, vedení týmu správců nemocničního systému.

Serena TeamTrack (2006–7)

Masarykova nemocnice v ÚL Řízení projektu Návrh procesů Helpdesk

Vedení projektu implementace Serena TeamTrack pro oblast Incident managementu a Request fullfilment v Masarykově nemocnici v Ústí n. L., následně v Krajské zdravotní, a.s., návrhy workflow jednotlivých procesů.

Další...

SW Projekty

Vera2Epub for PocketBook(2022–??)

WIP Soukromě Python 3 Poetry EbookLib PikePdf PyMuPDF LibreOffice

Aplikace pro převod HTML verze programu jednání Rady a Zastupitelstva města s podklady ze systému pro veřejnou správy IS VERA ve formátu eJednání. Slouží pro parsování obsahu programových bodů jako jsou návrhy usnesení, důvodové zprávy, předkladatelé a další do xhtml nutného pro Epub formát. Dále konvertuje všechny přílohy do formátu PDF za pomoci LibreOffice (např. DOC, DOCX, XLSX) a to včetně materiálů přiložených v ZIP souborech. PDF přílohy následně otáčí na výšku a převádí na PNG soubory se snímky jednotlivých stránek, protože Epub formát neumožňuje interní odkazy na jiné typy dokumentů. Protože čtečka Pocketbook odkazované PDF mimo definici formátu Epub není schopna zobrazit, je výsledkem programu epub soubor splňující plně specifikaci Epub 3.2, což lze ověřit validátorem W3C EpubCheck. K dispozici na Githubu.

Municipal Budget Indicators(2022–??)

WIP Soukromě Python 3 pipenv pyInstaller Plotly PySimpleGUI Metodika indikátorů

Aplikace pro výpočet ukazatelů k hodnocení finanční stability města ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Vývoji aplikace předcházela tvorba metodiky ukazatelů, kterou přijalo Zastupitelstvo města Česká Kamenice na svém zasedání v září 2022. Aplikace vytváří HTML report s grafy za posledních 6 let ve sledovaných indikátorech a jednotlivé hodnoty grafů barví dle stavu určeném metodikou. Výsledkem je upravený text metodiky doplněný o grafy. Cílem aplikace je snažší přehled zastupitelů města o rozpočtu a dlouhodobém finančním zdraví města. Aplikaci využívá pro tvorbu podkladů Radě města a Zastupitelstvu města Česká Kamenice Finanční odbor Městského úřadu. K dispozici na Githubu.

Municipal Elections 2022 (2022)

Soukromě Python 3 Markdown pipenv

Aplikace pro výpočet počtu zvolených zastupitelů z průběžných výsledků jednotlivých volebních okrsků. Prakticky použito během voleb do zastupitelstev obcí v říjnu 2022 volebním uskupením Koalice pro Kamenici. Funkční pro specifikaci otevřených dat k volbám do Zastupitelstev obcí od roku 2018. K dispozici na Githubu.

App Terraform Learn (2020)

Adler Czech, a.s. Terraform 0.13/HCL Bourne shell Python 3 JSON SQL Markdown Návrh koncepce Návrhy řešení Azure DevOps Azure Pipelines CI/CD Azure Repos

Tvorba jednoduché aplikace v C# a Pythonu 3.8 načítající na AWS EC2 data z MS SQL v AWS RDS, návrh koncepce a řešení implementace infrastruktury v AWS pomocí Terraformu, implementace CI/CD v Azure DevOps. Konzultant pro kolegy v týmu, schvalovatel všech pull requestů terraform kódu.

dotfiles (2020–??)

WIP Soukromě Bourne shell Fish shell

Automatizace konfiguračního nastavení služebního notebooku s MacOS 10.15 a automatická instalace nástrojů potřebných k práci. K dispozici na Githubu.

AzureDevOpsAdminConsole (2020)

Adler Czech, a.s. C# JSON .NET Core 3.1 Azure DevOps API

Aplikace pro export údajů z Azure DevOps do JSON pro usnadnění správy portálu Azure DevOps. Zajišťuje např. lidsky čitelný přehled konečných oprávnění po uživatelích či projektech, přehled repozitářů po projektech, apod. Cílem je snížit časovou náročnost správy Azure DevOps a zvýšit transparentnost dat používaných pro správu platformy.

SlackAdminConsole (2020)

Adler Czech, a.s. C# JSON .NET Core 3.1 Slack API

Aplikace pro export údajů ze Slacku do JSON pro usnadnění správy pracovního prostoru Slacku. Zajišťuje např. lidsky čitelný přehled uživatelů, uživatelských skupin, kanálů apod. Cílem aplikace je usnadnit správ Slacku při komunikaci s dalšími členy týmu.

Export Personal Certificate Tool (2018)

Krajská zdravotní, a.s. C# .NET 4.7 WPF Active Directory Windows Certificate Store

Aplikace pro export certifikátu včetně kompletního řetězce důvěry certifikátu z certifikačního Windows Storu do souboru. Exportní soubor chráněn heslem.

Core Data Integration Documentation Project (2015, 2018)

Krajská zdravotní, a.s. C# .NET 4.5 WPF XML XSLT

Aplikace pro dokumentaci popisů rozhraní, tvorby katalogu rozhraní. Exporty do XML a HTML přehledu rozhraní dle různých pohledů na integraci. Simulace toku dat v čase v rámci všech rozhraní se zaměřením na hledání potenciálních problémů validity dat.

HIS2MISModelConsole (2015)

Krajská zdravotní, a.s. C# .NET 4.5 WPF Webové služby LINQ MS SQL 2012 ClickOnce

Aplikace pro ovládání exportu dat z nemocničního systému FONS Enterprise do manažerského systému MIS Model. Ovládání pomocí volání webových služeb. Distribuce přes ClickOnce, vlastní konfigurační sekce, šifrování konfiguračních souborů.

VEMA WS Tester (2014)

Krajská zdravotní, a.s. C# .NET 4.5 NUnit Webové služby

Aplikace pro test funkčnosti webových služeb z personálního systému VEMA.

Integrace aplikací s využitím Intersystems Ensemble, resp. HealthShare Foundation (2009–18)

Krajská zdravotní, a.s. Ensemble HealthShare Návrh koncepce Návrhy řešení

Spoluautor koncepce řešení integrace systémů v Krajské zdravotní, a.s. s použitím uvedené integrační platformy.

geneticAlgorithms (2012)

Soukromě Python 3

Program pro seznámení se s genetickými algoritmy a zlepšení znalostí v Pythonu. V současnosti se provádí refaktorizace kódů dle „python best practices.“ K dispozici na GitHubu.

a další...

Zkušenosti

2022–2026

Město Česká Kamenice

neuvolněný člen Rady města (pro IT a dopravu)

neuvolněný člen Zastupitelstva města

Jako člen výkonného orgánu samosprávy podílení se na směřování města. Ve svěřených oblastech určování základních směrů pro další vývoj města.

2019–20??

MALFINI, a.s. (ADLER Czech, a.s. do 11/2020)

lead developer

Řízení týmu vývoje software a jeho podtýmů. Stanovování pravidel vývoje, používaných technologií, odpovědnost za aplikační a datovou architekturu, řízení vývojových sprintů agilním způsobem, koordinace vývojové částí interních projektů.

Vedení skupiny vývojářů do 20 osob - týmu vývoje SW ve dvou lokalitách (Ústí nad Labem, Ostrava) do 1/2020.

Vedení interní projektů, od 2022 garant oblasti DevOps a konfigurace aplikačních serverů (za pomoci automatizace).

2018–2022

Město Česká Kamenice

neuvolněný člen Zastupitelstva města

předseda Finančního výboru Zastupitelstva města

Jako člen Finančního výboru kontrola hospodaření města a jeho přísp. organizací, návrh metodiky ukazatelů pro hodnocení finanční stability města.

2017–2019

ADLER International, a.s.

lead developer

Řízení týmu vývoje software. Stanovování pravidel vývoje, používaných technologií, spolupráce na tvorbě IT architektury, řízení vývojových sprintů agilním způsobem.

Vedení skupiny do 15 osob - týmu vývoje SW ve dvou lokalitách (Ústí nad Labem, Ostrava).

2017–2019

Krajská zdravotní, a.s.

externí architekt/vývojář

Konzultace při modelování enterprise a SW architektury. Spolupráce na řízení aplikační architektury společnosti. Konzultace pro oblast vývoje SW, vlastní vývoj SW, konzultace při návrhu a realizaci integrace aplikací v rámci společnosti.

2014–2017

Krajská zdravotní, a.s.

architekt/vývojář

Modelování enterprise a SW architektury. Vytváření strategie nasazení aplikací. Spolupráce na řízení aplikační architektury společnosti. Zodpovědnost za vývoj SW, návrh a realizaci integrace aplikací v rámci společnosti, zajištění podpory vybraných aplikací. Dohled nad řízením projektů projektovými manažery.

Vedení skupiny do 5 osob - týmu vývoje SW a integrace.

2007–2014

Krajská zdravotní, a.s.

vedoucí odd. rozvoje služeb a zdravotnické informatiky/aplikační podpory

Zodpovědnost za vývoj SW, návrh a realizaci integrace aplikací v rámci společnosti, správa a provoz nemocničních IS (v 5 nemocnicích), zajištění podpory provozovaných aplikací. Řízení projektů.

Vedení skupiny do 20 osob. V letech 2007–2012 zastupování ICT manažera či CIO (tým nad 50 lidí).
Vedení týmů:

 • vývoje SW a integrace,
 • správců nemocničního IS,
 • projektových manažerů,
 • aplikačních správců.

2005–2007

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, p.o.

vedoucí odd. programování a systémové koordinace

Zodpovědnost za správu nemocničního IS, tvorbu aplikací pro interní potřebu. Člen projektových týmů. Provádění analýz a návrhů implementace SW. Vedení týmu 3 osob (tým správy NIS).

programátor

Tvorba interních aplikací v ASP, resp. ASP.NET, .Net WinForms.

2003–2005

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky,
obor Informatika a výpočetní technika
specializace Softwarové inženýrství
zakončeno titulem inženýr, Ing.

2000–2003

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta,
obor Aplikovaná informatika,
zakončeno titulem bakalář, Bc.

Certifikace, školení

2020

AWS, Terraform

Firemní školení na míru pro seznámení se službami AWS, jak v oblasti architektury, služeb, filosofie. De facto nadpoloviční rozsah jako u certifikačního kurzu AWS Certified Cloud Practitioner. Dále seznámení a praktické cvičení na technologii Terraform verze 0.13. Školení zajišťovala společnost Revolgy Business Solutions s.r.o.

2019

REST API, .NET Core, ASP.NET Core

Firemní školení na míru. Změny v .NET Core a ASP.NET Core vůči předcházejícím verzím .NETu, správně řešené REST API v ASP.NET Core. Školení zajišťoval lektor a MVP Miroslav Holec.

2019

Docker Basics

Firemní školení na míru na seznámení se s Dockerem, jeho začlenění do procesu vývoje, dopady na architekturu a další. Školení zajišťovala společnost Enlogit s.r.o.

2018

Microservices

Kurz na praktické seznámení s architekturou mikroslužeb a jejich vývojem, dopadem na vývojový proces, použitím vzorů. Součástí workshop k ověření nabytých znalostí. Školení zajišťovala společnost DataScript s.r.o.

2017

Keboola Connection, GoodData

Firemní školení na míru na seznámení s datovou platformou Keboola Connection, analytickým nástrojem GoodData a konkrétní implementací pro společnost. Školení zajišťovala firma Bizztreat s.r.o.

2017

ITIL® v3 Foundation

Certifikační kurz Tayllor-Cox, akreditované manažerské akademie a certifikačního orgánu. Detailní informace k certifikačnímu programu je k dipozici na stránkách ITIL® Foundation Certification. Vyhledávání v seznamu certifikovaných osob je k dispozici na stránce Successful Candidates Register.

2014

ArchiMate® 2 Foundation

Certifikace sdružení The Open Group pro modelovací jazyk k zachycení aspektů enterprise architektury. Detailní informace k certifikačnímu programu je k dipozici na stránkách ArchiMate® Certification Program. Vyhledávání v seznamu certifikovaných osob je k dispozici na stránce Directory of Certified People.

2013

Použití Intersystems Ensemble při propojování klinických systémů

Specializované školení na míru zaměřené na oblast zdravotnictví.

2012 a dříve

ostatní

 • Caché System Management,
 • Ensemble Entrée,
 • Architektura softwarových systémů (Gopas GOC272),
 • Management softwarových projektů (Gopas GOC261),
 • Modelování podnikových procesů (Gopas GOC27),
 • ISO 27001:2005 Information Security Management - Systems Awarness (URS),
 • a další.

Kontakt

Žiji v Ústeckém kraji na hranici s Libereckým krajem obklopen přírodou i výdobytky člověka, jako např. silnicí I/13 (E442).

Máte-li zajímavou pracovní nabídku v oblasti mezi Ústím nad Labem a Libercem a moje zkušenosti vyhovují Vaší představě, kontaktujte mne.

Web: www.adpro.cz
Email: info [na] adpro [tečka] cz
GitHub: adpro
LinkedIn: ales-daniel
Keybase: alesdaniel